ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 määruse nr 64 "Tallinna Magdaleena Lasteaia põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2023 määrus number 17; jõustumiskuupäev 26.05.2023

redaktsioon 26.05.2023 [RT IV, 23.05.2023, 6]

Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 määruse nr 64 "Tallinna Magdaleena Lasteaia põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 17.05.2023 nr 17

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lg 5 ja § 9 lg 3 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 määruse nr 64 "Tallinna Magdaleena Lasteaia põhimäärus“ paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning sobitus- ja erirühmad.“;

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea