ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Lüganuse valla 2022.a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste ja 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
Lüganuse Vallavolikogu 26.01.2023 määrus number 33; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 22]

Lüganuse valla 2022.a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste ja 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kinnitada Lüganuse valla 2022.a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemused vastavalt lisale 1.

§ 2.   Kinnitada Lüganuse valla 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava vastavalt lisale 2.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Strauch
vallavolikogu aseesimees

Lisa 1 Huvihariduse ja -tegevuse 2022 tulemused
Lisa 2 Huvihariduse ja -tegevuse 2023. a tegevuskava