ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kohila Lasteaia Sipsik arengukava kinnitamine
Kohila Vallavalitsus 11.01.2023 määrus number 2; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2024 [RT IV, 31.01.2023, 21]

Kohila Lasteaia Sipsik arengukava kinnitamine

Vastu võetud 11.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse Kohila Vallavalitsuse 30. augusti 2022 määruse nr 11 "Kohila Lasteaed Sipsik põhimäärus“ §10 lõike 5 alusel

§ 1.   Kinnitada Kohila Lasteaed Sipsik arengukava aastateks 2022-2024.

Allar Haljasorg
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretäri asendaja

Lisa Kohila lasteaed Sipsik arengukava 2022-2024