ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kohila valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine 2023. aastaks
Kohila Vallavalitsus 18.01.2023 määrus number 4; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 20]

Kohila valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine 2023. aastaks

Vastu võetud 18.01.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõiked 6 ja 7, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Tegevuskulu arvestuslikud kohamaksumused

  (1) Kehtestada tegevuskulude arvestuslikuks kohamaksumuseks ühe lapse või õpilase kohta ühes kuus:
1) Kohila Lasteaias Männi 435 eurot;
2) Kohila Lasteaia Männi sobitusrühmas 870 eurot;
3) Kohila Lasteaias Sipsik 450 eurot;
4) Prillimäe Lasteaias Põnnipere 696 eurot;
5) Sutlema - Aespa Lasteaia Linnupesa majas 634 eurot;
6) Sutlema - Aespa Lasteaia Metsaveere majas 526 eurot;

  (2) Kehtestada tegevuskulude arvestuslikuks kohamaksumuseks ühe õpilase kohta ühes kuus Kohila Kunstide Koolis õppeperioodil (9 kuud) 352 eurot.

  (3) Kohila Gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu maksumus arvutatakse vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikele 6.

§ 2.   Määruse rakendamine


Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2023.


Allar Haljasorg
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretäri asendaja