ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2023. eelarveaastaks
Haapsalu Linnavalitsus 26.01.2023 määrus number 3; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 19]

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2023. eelarveaastaks

Vastu võetud 26.01.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 1 ja 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 7 ja huvikooli seaduse § 21 lg 3 alusel.

§ 1.   Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2023. eelarveaastal.
Kinnitada õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2023. eelarveaastaks Haapsalu üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes järgmiselt:
1) Haapsalu linna munitsipaalkoolides (Haapsalu Linna Algkool, Haapsalu Põhikool, Uuemõisa Lasteaed Algkool, Ridala Põhikool) 2092 eurot aastas (185 eurot kuus);
2) Haapsalu munitsipaallasteaedades (Haapsalu Vanalinna Lasteaiad, Vikerkaar, Pääsupesa, Tareke, Ridala Lasteaed, Uuemõisa lasteaed Algkool) 4224 eurot aastas (352 eurot kuus).

§ 2.   Huvikoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2023. eelarveaastal.
Kinnitada huvikoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2023. eelarveaastaks Haapsalu huvikoolides järgmiselt:
1) Haapsalu Muusikakoolis 3629 eurot õppeaastas (403 eurot kuus);
2) Haapsalu Kunstikoolis 1429 eurot õppeaastas (159 eurot kuus);
3) Läänemaa Spordikoolis 1568 eurot õppeaastas (174 eurot kuus);
4) Haapsalu Noorte Huvikeskuses 2123 eurot õppeaastas (236 eurot kuus).

§ 3.   Määruse rakendamine
Määrust jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi teatajas ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023.a.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär