ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kihnu valla jäätmekava aastateks 2023-2027
Kihnu Vallavolikogu 26.01.2023 määrus number 2; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2027 [RT IV, 31.01.2023, 17]

Kihnu valla jäätmekava aastateks 2023-2027

Vastu võetud 26.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 42 lõike 1, § 59 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 alusel

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Kihnu valla jäätmekava aastateks 2023-2027 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus kehtib kuni 31.12.2027.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Veera Leas
Volikogu esimees

Lisa Kihnu valla jäätmekava 2023-2027