ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Rakvere linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine
Rakvere Linnavolikogu 25.01.2023 määrus number 1; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 [RT IV, 31.01.2023, 5]

Rakvere linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 25.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" § 12 lõike 3 punkti 4 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Rakvere linna koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär

  Keeleseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuetele vastaval koolieelse lasteasutuse õpetajal on töötasu alammäär täistööajaga töötamisel 1575 eurot ning samadele nõuetele vastaval magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal 1749 eurot.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023. a.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 22. detsembri 2021 määrus nr 22 "Rakvere linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine“ (RT IV, 29.12.2021, 119).

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees