ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 45 "Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise korra" osaline muutmine
Kastre Vallavolikogu 25.01.2023 määrus number 26; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 [RT IV, 31.01.2023, 2]

Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 45 "Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise korra“ osaline muutmine

Vastu võetud 25.01.2023 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 3, lg 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 451 ja 45² alusel.

§ 1.   Muudetakse Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määruses nr 45 "Koolieelse eralasteasutuse ja –lapsehoiu rahastamise kord“ § 3 lõige 2 punkti 1 ning sõnastatakse see järgmiselt: 1) lapsevanem on kirjalikult taotlenud lapsele kohta Kastre valla munitsipaallasteasutus(t)es ja soovitud tähtajaks lasteaiakoht puudub või kui lapsevanem on kirjalikult teatanud pakutud munitsipaallasteasutus(t)e kohast loobumisest põhjendatud alustel.

§ 2.   Muudetakse Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määruses nr 45 "Koolieelse eralasteasutuse ja –lapsehoiu rahastamise kord“ § 4 lõige 1 punkti 1 ning sõnastatakse see järgmiselt: 1) kui laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning Kastre valla munitsipaallasteasutustes puudub vaba lasteaia- või lastehoiukoht või kui lapsevanem on kirjalikult teatanud pakutud munitsipaallasteasutuse kohast loobumisest põhjendatud alustel.

§ 3.   Muudetakse Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määruses nr 45 "Koolieelse eralasteasutuse ja –lapsehoiu rahastamise kord“ § 4 lõiget 2 ning sõnastatakse see järgmiselt: (2) Eralasteasutuse teenust ei rahastata kui vanem ei ole taotlenud kohta Kastre valla munitsipaallasteasutuses.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Volikogu esimees