ESTLEX   08.02.2023 13:16

Türi Vallavalitsuse 31. mai 2021 määruse nr 5 "Türi valla haldusterritooriumil valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Türi Vallavalitsuse 31. mai 2021 määrus nr 5 "Türi valla haldusterritooriumil valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamine“ (RT IV, 08.06.2021, 13) muudetakse järgmiselt:
1) määruse § 2 lõige 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
" (3) Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva Retla-Kabala Kooli Kabala koolimajas (aadress Pargi tänav 2, Kabala küla, Türi vald, Järva maakond).“;
2) määruse § 2 lõige 6 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
" (6) Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Türi Kultuurikeskuse Väätsa rahvamajas (aadress Pikk tänav 3, Väätsa alevik, Türi vald, Järva maakond).“.

Elar Niglas
asevallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär