ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Jõhvi Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 "Jõhvi Sport moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine
Jõhvi Vallavolikogu 17.11.2022 määrus number 33; jõustumiskuupäev 25.11.2022

redaktsioon 25.11.2022 [RT IV, 22.11.2022, 12]

Jõhvi Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 "Jõhvi Sport moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 33

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 "Jõhvi Sport moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees