ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Viljandi Linnavalitsuse 04.10.2021 määruse nr 38 "Viljandi Päevakeskuse põhimäärus" muutmine
Viljandi Linnavalitsus 14.11.2022 määrus number 16; jõustumiskuupäev 25.11.2022

redaktsioon 25.11.2022 [RT IV, 22.11.2022, 10]

Viljandi Linnavalitsuse 04.10.2021 määruse nr 38 "Viljandi Päevakeskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 14.11.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõigete 1 ja 2 alusel ning Viljandi linna põhimääruse § 39 lõike 2 alusel:

§ 1.   Muuta paragrahv 7 lõike 5 punkti 1 sõnastades see järgmiselt: 1) osutab linna elanikele sotsiaalteenuseid (sh erihoolekandeteenuseid - igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, töötamise toetamise teenus), saunateenust, eakate huvitegevust jms;

§ 2.   Muuta paragrahv 7 lõike 5 punkti 4 sõnastades see järgmiselt: 4) teostab järelevalvet Viljandi linna sotsiaalkorterite kasutamise üle;

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär