ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ruhnu valla arengukava 2020-2030 a muutmine
Ruhnu Vallavolikogu 16.11.2022 määrus number 9; jõustumiskuupäev 25.11.2022

redaktsioon 25.11.2022 - 31.12.2030 [RT IV, 22.11.2022, 3]

Ruhnu valla arengukava 2020-2030 a muutmine

Vastu võetud 16.11.2022 nr 9

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 alusel.

§ 1.   Kinnitada Ruhnu valla arengukava 2020-2030 uues redaktsioonis vastavalt määruse lisale 1 ja 2.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Ruhnu Vallavolikogu 23.11.2020 määrus nr 6 "Ruhnu valla arengukava 2020-2030 a muutmine“.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Riina Kaljulaid
Volikogu aseesimees

Lisa Lisa 1 Ruhnu valla arengukava 2020-2030 a
Lisa Lisa 2 Tegevuskava aastateks 2022-2026.