ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Pärnu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus
Keskkonnaminister 09.09.2022 määrus number 38; jõustumiskuupäev 23.09.2022

redaktsioon 20.03.2023 [RT I, 14.03.2023, 17]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Pärnu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Vastu võetud 09.09.2022 nr 38
RT I, 13.09.2022, 12
jõustumine 23.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.2022RT I, 29.11.2022, 809.12.2022
03.03.2023RT I, 14.03.2023, 120.03.2023

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on tagada Pärnu maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide säilimine.

  (2) Määrusega nimetatakse Pärnu maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide või üksikobjektide rühma nimi ja asukoht ning määratakse piiranguvööndi ulatus. Määruses nimetatud kaitstava looduse üksikobjekti või üksikobjektide rühma piiranguvööndi ulatus või pindala on esitatud kaartidel määruse lisades1.

§ 2.   Üksikpuude või puude gruppide piiranguvööndi ulatus

  Pärnu maakonnas paiknevatele üksikpuudele ja puude gruppidele kehtestatakse järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Alt-Villemi tamm2 Lääneranna vallas Muriste külas Nehatu looduskaitsealal – 0 m (lisa 1);
  2) C. R. Jakobsoni mänd3 Põhja-Pärnumaa vallas Kurgja külas Kurgja Linnutaja talu maa-alal – 0 m (lisa 2);
  3) hall lepp4 Saarde vallas, Lepiste külas – 0,02 ha (lisa 3);
  4) Jõõpre kooli pärnad (7 tk)5 Pärnu linnas Jõõpre külas – 0,25 ha (lisa 4);
  5) Kai- ja Mai-nimelised pärnad6 Põhja-Pärnumaa vallas Vahenurme külas – 20 m (lisa 5);
  6) karu käpajälgedega mänd7 Pärnu linnas Vaskrääma külas Vaskrääma merikotka püsielupaigas – 30 m (lisa 6);
  7) Karusselja pärn8 Lääneranna vallas Kloostri külas Matsalu rahvuspargis – 0 m (lisa 7);
  8) Kastna tammed (3 tk)9 Pärnu linnas Kastna külas Kastna maastikukaitsealal – 0 m (lisa 8);
  9) Kereka tamm4 Põhja-Pärnumaa vallas Enge külas – 30 m ha (lisa 9);
  10) Kilingi kuusk4 Saarde vallas, Kikepera külas – 0,27 ha (lisa 10);
  11) Koksi tamm10 Kihnu vallas Lemsi külas Kihnu hoiualal – 7 m (lisa 11);
  12) Kooli tänav 3 tamm11 Pärnu linnas Kooli tn 3 – 0,06 ha (lisa 12);
  13) Kooli tänav 3c tamm11 Pärnu linnas Kooli tn 3c – 0,02 ha (lisa 13);
  14) Kooli tänav 5 tamm11 Pärnu linnas Kooli tn 5 – 0,02 ha (lisa 14);
  15) Kopli tammed (3 tk)8 Lääneranna vallas Voose külas – 0,88 ha (lisa 15);
  16) Kurgja-Tõnise taluaseme pärn3 Põhja-Pärnumaa vallas Kurgja külas Kurgja Linnutaja talu maa-alal – 0 m (lisa 16);
  17) Kõrtsitaguse tamm4 Põhja-Pärnumaa vallas Oese külas – 50 m (lisa 17);
  18) Kõrvi tamm12 Tori vallas Tori alevikus – 0,4 ha (lisa 18);
  19) Laane tammed (2 tk)8 Lääneranna vallas Voose külas – 0,49 ha (lisa 19);
  20) Leissaare tamm8 Saarde vallas Saarde külas – 0,43 ha (lisa 20);
  21) Libatse tamm13 Põhja-Pärnumaa vallas Libatse külas – 20 m (lisa 21);
  22) Lähkma põõsaskask14 Saarde vallas Lähkma küla – 15 m (lisa 22);
  23) Malda kadakas9 Pärnu linnas Lemmetsa külas – 10 m (lisa 23);
  24) Matsalu pöök13 Lääneranna vallas Matsalu külas Matsalu rahvuspargis – 0 m (lisa 24);
  25) Mihkli kiriku pärnad (4 tk)15 Lääneranna vallas Mihkli külas – 0,5 ha (lisa 25);
  26) Mõisaaseme pärn5 Kihnu vallas Linaküla külas – 20 m (lisa 26);
  27) Männiku mänd16 Põhja-Pärnumaa vallas Kurgja külas – 15 m (lisa 27);
  28) Oru talu mänd17 Tori vallas Sindi linnas – 0,03 ha (lisa 28);
  29) Panga tamm18 Lääneranna vallas Karinõmme külas – 0,11 ha (lisa 29);
  30) Peedi talu mänd19 Põhja-Pärnumaa vallas Kaisma külas – 20 m (lisa 30);
  31) Peksumänd8 Pärnu linnas Tammiste tee 1 – 10 m, 0,03 ha (lisa 31);
  32) Põldeotsa tamm8 Pärnu linnas Põldeotsa külas – 50 m (lisa 32);
  33) Päkapikumänd20 Tori vallas Jõesuu külas – 10 m (lisa 33);
  34) pärn Riinu6 Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis – 0,03 ha (lisa 34);
  35) Sööni-Möldri tamm4 Lääneranna vallas Kalli külas – 0,12 ha (lisa 35);
  36) Tammari tamm21 Lääneranna vallas Nehatu külas Nehatu looduskaitsealal – 0 m (lisa 36);
  37) Tõrsepa tamm7 Saarde vallas Lanksaare külas – 30 m (lisa 37);
  38) Tõrvanõmme4 mänd Pärnu linnas Tõlli külas – 0,18 ha (lisa 38);
  39) Uduna tamm18 Lääneranna vallas Paimvere külas – 50 m (lisa 39);
  40) Uruste tamm7 Pärnu linnas Kihlepa külas – 0,12 ha (lisa 40);
  41) Uulu tamm4 Häädemeeste vallas Uulu külas – 0,11 ha (lisa 41);
  42) Vahenurme künnapuu4 Põhja-Pärnumaa vallas Vahenurme külas – 30 m (lisa 42);
  43) Vaki künnapuu8 Põhja-Pärnumaa vallas Vaki külas – 0,1 ha (lisa 43);
  44) Võhma must lepp4 Pärnu linnas Päraküla külas – 30 m (lisa 44);
  45) Võiera pärnad (2 tk)22 Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas – 0,04 ha (lisa 45);
  46) Eespere künnapuu Pärnu linnas Eassalu külas – 0,07 ha (lisa 76);
[RT I, 29.11.2022, 8 - jõust. 09.12.2022]
  47) Lindi pärnad (3 tk) Pärnu linnas Lindi külas – 0,16 ha (lisa 77);
[RT I, 29.11.2022, 8 - jõust. 09.12.2022]
  48) Puhtu mänd Lääneranna vallas Virtsu alevikus Puhtu-Laelatu looduskaitsealal – 0 m (lisa 78);
[RT I, 29.11.2022, 8 - jõust. 09.12.2022]
  49) Puhtu tamm Lääneranna vallas Virtsu alevikus Puhtu-Laelatu looduskaitsealal – 0 m (lisa 79);
[RT I, 29.11.2022, 8 - jõust. 09.12.2022]
  50) Suitsu tammed (19 tk) Lääneranna vallas Kirikuküla ja Matsalu külas Matsalu rahvuspargis – 0 m (lisa 80).
[RT I, 29.11.2022, 8 - jõust. 09.12.2022]

§ 3.   Geoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  Pärnu maakonnas paiknevatele geoloogilistele üksikobjektidele kehtestatakse järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Arumetsa rändrahn8 Häädemeeste vallas Arumetsa külas – 30 m (lisa 46);
  2) Arumetsa väike rändrahn9 Häädemeeste vallas Nepste külas – 30 m (lisa 47);
  3) Asuja rändrahn Häädemeeste9 vallas Nepste külas Nepste looduskaitsealal – 0 m (lisa 48);
  4) Jaagu-Mihkli kivi15 Lääneranna vallas Ridasi külas – 10 m (lisa 49);
  5) Kiviaru rändrahn23 Häädemeeste vallas Orajõe külas Kiusumetsa hoiualal – 10 m (lisa 50);
  6) Kivimurru rändrahn 19 Põhja-Pärnumaa vallas Sohlu külas Kergu looduskaitsealal – 0 m (lisa 51);
  7) Kotkakivi (Kokkõkivi)5 Pärnu linnas Manija külas Manija maastikukaitsealal – 0 m (lisa 52);
  8) Lihuntsi kivi21 Lääneranna vallas Hälvati külas – 10 m (lisa 53);
  9) Liiva-aia kivi5 Kihnu vallas Linaküla külas Kihnu hoiualal – 30 m (lisa 54);
  10) Massu rändrahn24 Lääneranna vallas Massu külas – 10 m (lisa 55);
  11) Metsavere kaasiku rändrahn20 Põhja-Pärnumaa vallas Metsavere külas – 10 m (lisa 56);
  12) Mõõdussaare rändrahn22 Põhja-Pärnumaa vallas Reinumurru külas – 10 m (lisa 57);
  13) Nõmmeküla rändrahn15 Lääneranna vallas Nõmme külas – 0,22 ha (lisa 58);
  14) Näärikivid 3 rahnu14 Lääneranna vald Metsaküla külas Matsalu rahvuspargis – 0 m (lisa 59);
  15) Peedi talu rändrahn23 Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas – 10 m (lisa 60);
  16) Piltsi kivi23 Häädemeeste vallas Orajõe külas Kiusumetsa hoiualal – 10 m (lisa 61);
  17) Rahkama piirikivi23 Põhja-Pärnumaa vallas Rahkama külas – 30 m (lisa 62);
  18) Ratta rändrahn8 Tori vallas Jõesuu külas – 10 m (lisa 63);
  19) Rehekivi24 Lääneranna vallas Paimvere külas – 10 m (lisa 64);
  20) Rätsepa rändrahn8 Põhja-Pärnumaa vallas Rätsepa külas – 10 m (lisa 65);
  21) Sohlu rändrahn25 Põhja-Pärnumaa vallas Kõnnu külas – 30 m (lisa 66);
  22) Soomadise rändrahn21 Lääneranna vallas Kõmsi külas – 10 m (lisa 67);
  23) Soo-otsa rändrahn23 Surju vallas Kikepera külas – 30 m (lisa 68);
  24) Tellissaare viie valla piirikivi19 Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas – 30 m (lisa 69);
  25) Ussikivi15 Lääneranna vallas Kause külas – 30 m (lisa 70);
  26) Viluvere rändrahn23 Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas – 30 m (lisa 71);
  27) Võnnukivi8 Tori vallas Urumarja külas Pärnu jõe hoiualal – 0 m (lisa 72);
  28) Mustanina rändrahn Saarde vallas Kikepera külas Soo-otsa looduskaitsealal – 0 m (lisa 81);
[RT I, 29.11.2022, 8 - jõust. 09.12.2022]
  29) Pikaselja rändrahn Saarde vallas Kikepera külas – 30 m (lisa 82).
[RT I, 29.11.2022, 8 - jõust. 09.12.2022]

§ 4.   Maastikuliste üksikobjektide ulatus

  Pärnu maakonnas paiknevatele maastikulistele üksikobjektidele kehtestatakse järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Pärdi mägi7 Lääneranna vallas Kalli külas – 25,74 ha (lisa 73);
  2) Tori paljand ja koopad19 Tori vallas Tori alevikus – 1,04 ha (lisa 74);
  3) Vardja aluskivimi paljand26 Saarde vallas Kanaküla külas – 3,04 ha (lisa 75).

§ 5.   Kaitsekord

  (1) Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrusega nr 10 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri".
[RT I, 14.03.2023, 1 - jõust. 20.03.2023]

  (2) Kaitstava looduse üksikobjekti paiknemisel kaitsealal tuleb tegevuste kavandamisel lähtuda ka vastavas kaitseala kaitse-eeskirjas sätestatust.

§ 6.   Üksikobjektide kaitsmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas27 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi ulatuse ja piiri kulgemise kohta.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 8.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 30. oktoobri 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/697 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 9.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

Lisa 1 Alt-Villemi tamm
Lisa 2 C. R. Jakobsoni mänd
Lisa 3 Hall lepp
Lisa 4 Jõõpre kooli pärnad (7 tk)
Lisa 5 Kai- ja Mai-nimelised pärnad
Lisa 6 Karu käpajälgedega mänd
Lisa 7 Karusselja pärn
Lisa 8 Kastna tammed (3 tk)
Lisa 9 Kereka tamm
Lisa 10 Kilingi kuusk
Lisa 11 Koksi tamm
Lisa 12 Kooli tn 3 tamm
Lisa 13 Kooli tänav 3c tamm
Lisa 14 Kooli tänav 5 tamm
Lisa 15 Kopli tammed (3 tk)
Lisa 16 Kurgja-Tõnise taluaseme pärn
Lisa 17 Kõrtsitaguse tamm
Lisa 18 Kõrvi tamm
Lisa 19 Laane tammed (2 tk)
Lisa 20 Leissaare tamm
Lisa 21 Libatse tamm
Lisa 22 Lähkma põõsaskask
Lisa 23 Malda kadakas
Lisa 24 Matsalu pöök
Lisa 25 Mihkli kiriku pärnad (4 tk)
Lisa 26 Mõisaaseme pärn
Lisa 27 Männiku mänd
Lisa 28 Oru talu mänd
Lisa 29 Panga tamm
Lisa 30 Peedi talu mänd
Lisa 31 Peksumänd
Lisa 32 Põldeotsa tamm
Lisa 33 Päkapikumänd
Lisa 34 Pärn Riinu
Lisa 35 Sööni-Möldri tamm
Lisa 36 Tammari tamm
Lisa 37 Tõrsepa tamm
Lisa 38 Tõrvanõmme mänd
Lisa 39 Uduna tamm
Lisa 40 Uruste tamm
Lisa 41 Uulu tamm
Lisa 42 Vahenurme künnapuu
Lisa 43 Vaki künnapuu
Lisa 44 Võhma must lepp
Lisa 45 Võiera pärnad (2 tk)
Lisa 46 Arumetsa rändrahn
Lisa 47 Arumetsa väike rändrahn
Lisa 48 Asuja rändrahn
Lisa 49 Jaagu-Mihkli kivi
Lisa 50 Kiviaru rändrahn
Lisa 51 Kivimurru rändrahn
Lisa 52 Kotkakivi
Lisa 53 Lihuntsi kivi
Lisa 54 Liiva-aia kivi
Lisa 55 Massu rändrahn
Lisa 56 Metsavere kaasiku rändrahn
Lisa 57 Mõõdussaare rändrahn
Lisa 58 Nõmmeküla rändrahn
Lisa 59 Näärikivid 3 rahnu
Lisa 60 Peedi talu rändrahn
Lisa 61 Piltsi kivi
Lisa 62 Rahkama piirikivi
Lisa 63 Ratta rändrahn
Lisa 64 Rehekivi
Lisa 65 Rätsepa rändrahn
Lisa 66 Sohlu rändrahn
Lisa 67 Soomadise rändrahn
Lisa 68 Soo-otsa rändrahn
Lisa 69 Tellissaare viie valla piirikivi
Lisa 70 Ussikivi
Lisa 71 Viluvere rändrahn
Lisa 72 Võnnukivi
Lisa 73 Pärdi mägi
Lisa 74 Tori paljand ja koopad
Lisa 75 Vardja aluskivimi paljand
Lisa 76 Eespere künnapuu
RT I, 29.11.2022, 8 – jõust. 09.12.2022
Lisa 77 Lindi pärnad (3 tk)
RT I, 29.11.2022, 8 – jõust. 09.12.2022
Lisa 78 Puhtu mänd
RT I, 29.11.2022, 8 – jõust. 09.12.2022
Lisa 79 Puhtu tamm
RT I, 29.11.2022, 8 – jõust. 09.12.2022
Lisa 80 Suitsu tammed (19 tk)
RT I, 29.11.2022, 8 – jõust. 09.12.2022
Lisa 81 Mustanina rändrahn
RT I, 29.11.2022, 8 – jõust. 09.12.2022
Lisa 82 Pikaselja rändrahn
RT I, 29.11.2022, 8 – jõust. 09.12.2022


1 Üksikobjektid ja piiranguvööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Pärnu rajooni TSN Täitevkomitee 27. septembri 1976. a otsusega nr 253 "Looduskaitse objektide kohta rajoonisˮ.

3 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Vändra rajooni TSN Täitevkomitee 25. veebruari 1959. a otsusega nr 32 "Looduskaitse objektide kinnitamisest".

4 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 "Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohtaˮ.

5 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 8. veebruari 1938. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjasˮ.

6 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Pärnu-Jaagupi rajooni TSN Täitevkomitee 3.oktoobri 1958. a otsusega nr 203 "Looduskaitse organiseerimisest Pärnu-Jaagupi rajoonisˮ.

7 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Pärnu rajooni TSN Täitevkomitee 5. veebruari 1964. a otsusega nr 26 "Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamineˮ.

8 Üksikobjekt on kaitse alla võetud ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 "Rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisestˮ.

9 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Sotsiaalministri 16. detsembri 1938. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjusˮ.

10 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Sotsiaalministri 13. juuni 1938. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjusˮ.

11 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Pärnu Linna RSN Täitevkomitee 13. novembri 1981. a otsusega nr 348 "Parkide, puiesteede ja teiste loodusobjektide looduskaitse alla võtmise kohtaˮ.

12 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Vändra rajooni TSN Täitevkomitee 22. oktoobri 1959. a otsusega nr 122 "Vändra rajooni TSN täitevkomitee otsuste 8. oktoobrist 1958. a nr 103 ja 25. veebruarist 1959. a nr 32 täiendamisest looduskaitse objektide kinnitamise kohtaˮ.

13 Üksikobjekt on kaitse alla võetud ENSV ministrite nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga "Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjadesˮ.

14 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 13. jaanuari 1937. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude kaitsesˮ.

15 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Lihula rajooni TSN Täitevkomitee 25. aprilli 1958. a otsusega nr 34 "Looduskaitse olukorrast Lihula rajoonisˮ

16 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Vändra rajooni TSN Täitevkomitee 11. jaanuari 1961. aasta üldkohustusliku otsusega nr 8 "Looduskaitse kindlustamisest Vändra rajoonis".

17 Üksikobjekt on kaitse alla võetud hariduse rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsusega "Üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjasˮ.

18 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 3. oktoobri 1936. a otsusega "Üksikute puude kaitsesˮ.

19 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Vändra Rajooni TSN Täitevkomitee 8. oktoobri 1958. a otsusega nr 103 "Looduskaitse objektide kinnitamisestˮ.

20 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 22. mai 1937. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude kaitsesˮ.

21 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Haapsalu rajooni TSN Täitevkomitee 22. aprilli 1964. a otsusega nr 17 "Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamine".

22 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Sotsiaalministri 4. märtsi 1939. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjusˮ.

23 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjusˮ.

24 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 23. novembri 1937. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjasˮ.

25 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Sotsiaalministri 30. juuni 1939. a otsusega "Üksikute puude, rändrahnude ja esemete looduskaitse alla võtmise asjusˮ.

26 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Kilingi-Nõmme rajooni TSN Täitevkomitee 22. oktoobri 1958. a otsusega nr 140 "Looduskaitse organiseerimisest Kilingi-Nõmme rajoonisˮ.

27 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.