ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Järva valla 2022. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
Järva Vallavolikogu 30.06.2022 määrus number 13; jõustumiskuupäev 06.08.2022

redaktsioon 06.08.2022 - 31.12.2022 [RT IV, 03.08.2022, 1]

Järva valla 2022. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.06.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Järva valla 2022. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

Lisa Järva valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

avalikgif