ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Määruste kehtetuks tunnistamine
Põlva Vallavolikogu 16.06.2022 määrus number 8; jõustumiskuupäev 24.06.2022

redaktsioon 24.06.2022 [RT IV, 21.06.2022, 12]

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 16.06.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Mooste Vallavolikogu 30. septembri 2004. a määrus nr 20 "Jaanimõisa Külakeskuse põhimäärus";
  2) Mooste Vallavolikogu 22. septembri 2005. a määrus nr 25 "Kauksi Külakeskuse põhimäärus";
  3) Ahja Vallavolikogu 26. septembri 2007 määrus nr 14 "Ahja valla Tuglase Muuseumi põhimääruse kinnitamine".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

avalikgif