ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Valga Vallavolikogu 26. aprilli 2019 määruse nr 82 "Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmääradˮ muutmine
Valga Vallavolikogu 15.06.2022 määrus number 17; jõustumiskuupäev 24.06.2022

redaktsioon 24.06.2022 [RT IV, 21.06.2022, 5]

Valga Vallavolikogu 26. aprilli 2019 määruse nr 82 "Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmääradˮ muutmine

Vastu võetud 15.06.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Valga Vallavolikogu 26. aprilli 2019 määruse nr 82 "Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmääradˮ § 2 lõikes 1 tehakse järgmised muudatused:
  1) punktis 1 asendatakse sõnad "kuni 3 eurotˮ sõnadega "kuni 4 eurotˮ;
  2) täiendatakse punktiga 1ˡ sõnastuses
"1ˡ) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuusˮ;
  3) punktis 4 asendatakse sõnad "kuni 15 eurotˮ sõnadega "kuni 16 eurotˮ;
  4) punktis 5 asendatakse sõnad "kuni 15 eurotˮ sõnadega "kuni 16 eurotˮ;
  5) punktis 7 asendatakse sõnad "kuni 3 eurotˮ sõnadega "kuni 4 eurotˮ;
  6) punktis 8 asendatakse sõnad "kuni 30 eurotˮ sõnadega "kuni 35 eurotˮ ja "kuni 10 eurotˮ sõnadega "kuni 15 eurotˮ;
  7) punktis 12 asendatakse sõnad "kuni 5 eurotˮ sõnadega "kuni 6 eurotˮ.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 1. juulist 2022.

Lauri Drubinš
esimees

avalikgif