ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve
Lääne-Harju Vallavolikogu 16.05.2022 määrus number 10; jõustumiskuupäev 27.05.2022

redaktsioon 27.05.2022 - 31.12.2022 [RT IV, 24.05.2022, 8]

Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 16.05.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel ning arvestades Lääne-Harju Vallavolikogu 08.02.2022 määrust nr 1 "Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve“.

§ 1.   Võtta vastu Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

Lisa Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve

avalikgif