ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigi tegevusvaru moodustamine
Vabariigi Valitsus 19.05.2022 korraldus number 156; jõustumiskuupäev 26.05.2022

redaktsioon 26.05.2022 [RT III, 24.05.2022, 1]

Riigi tegevusvaru moodustamine

Vastu võetud 19.05.2022 nr 156

Hädaolukorra seaduse § 181 lõike 3 punkti 3 ja lõike 4 ning § 182 lõike 2 alusel:

1. Riigi tegevusvaru haldajal moodustada riigieelarvega eraldatavate vahendite arvelt järgmine riigi tegevusvaru:
  1) maagaasivaru koguses 1 teravatt-tund 30. oktoobriks 2022. a;
  2) teraviljavaru delegeeritud varu, mille hoiukulu ei ületa 450 000 eurot aastas, 31. detsembriks 2022. a.

2. Punkti 1 alapunktis 1 nimetatud varu võib hoida Eesti Vabariigis ja Läti Vabariigis.

3. Korraldus jõustub 19. mail 2022. a vastuvõetud riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse jõustumisel.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif