ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Majandus- ja taristuministri 3. mai 2019. a määruse nr 32 "Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord" muutmine
Majandus- ja taristuminister 20.05.2022 määrus number 40; jõustumiskuupäev 27.05.2022

redaktsioon 27.05.2022 [RT I, 24.05.2022, 9]

Majandus- ja taristuministri 3. mai 2019. a määruse nr 32 "Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord" muutmine

Vastu võetud 20.05.2022 nr 40

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 76 lõike 9 alusel.

Majandus- ja taristuministri 3. mai 2019. a määruse nr 32 "Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord" § 2 lõikes 4 asendatakse sõnad "keskkonnaregistri maardlate nimistusse" sõnadega "maavarade registrisse".

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

avalikgif