ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 "Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded" muutmine
Tervise- ja tööminister 18.05.2022 määrus number 42; jõustumiskuupäev 27.05.2022

redaktsioon 27.05.2022 [RT I, 24.05.2022, 2]

Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 "Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ muutmine

Vastu võetud 18.05.2022 nr 42

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 4 alusel.

Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 "Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ § 5 täiendatakse lõikega 72 järgmises sõnastuses:

"(72) Viiruseuuringu kutse alusel ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud andmete asemel järgmisi andmeid:
1) uuringule kutsuja andmed;
2) kutse koostaja andmed.“.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

avalikgif