ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Maardu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine
Maardu Linnavolikogu 25.01.2022 määrus number 9; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 - 31.12.2022 [RT IV, 26.01.2022, 32]

Maardu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 25.01.2022 nr 9

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 23.10.2018 määrusest nr 28 “Maardu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord"

§ 1.   Kinnitada Maardu linna 2022. aasta eelarve alljärgnevalt:
Põhitegevuse tulud kogumahus 22 639 822 eurot;
Põhitegevuse kulud kogumahus 22 564 138 eurot;
Investeerimistegevus kokku 5 910 767 eurot.

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 01.01.2022.

§ 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Maardu linna 2022. a eelarve
Lisa 2 Maardu linna 2022. a eelarve põhitegevuse tulud
Lisa 3 Maardu linna 2022. a eelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi
Lisa 4 Maardu linna 2022. a eelarve investeerimistegevus

avalikgif