ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Melliste Kooli arengukava aastateks 2022-2027 kinnitamine
Kastre Vallavolikogu 18.01.2022 määrus number 1; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 - 31.12.2027 [RT IV, 26.01.2022, 30]

Melliste Kooli arengukava aastateks 2022-2027 kinnitamine

Vastu võetud 18.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 1; 2 ja Kastre Vallavolikogu 09.10.2018 määruse nr 58 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lg 3 alusel.

§ 1.   Kinnitada Melliste Kooli arengukava aastateks 2022-2027 vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Volikogu esimees

Lisa Melliste Kooli arengukava 2022-2027

avalikgif