ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kiili valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine
Kiili Vallavolikogu 20.01.2022 määrus number 1; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 - 31.12.2022 [RT IV, 26.01.2022, 29]

Kiili valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 20.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ning kohaliku omavalituses üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.   Kinnitada Kiili valla 2022 aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Kinnitada reservfondi suuruseks 135 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Volikogu esimees

Lisa Kiili valla 2022. aasta eelarve

avalikgif