ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025
Kanepi Vallavolikogu 20.01.2022 määrus number 4; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 - 31.12.2025 [RT IV, 26.01.2022, 27]

Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025

Vastu võetud 20.01.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025 vastavalt määruse Lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Rammul
volikogu esimees

Lisa Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025

avalikgif