ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 48 "Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025 vastuvõtmine" muutmine
Võru Vallavolikogu 19.01.2022 määrus number 3; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 8]

Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 48 "Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025 vastuvõtmine“ muutmine

Vastu võetud 19.01.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 3 ja lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määrust nr 48 "Võru valla arengukava aastateks 2020‑2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025 vastuvõtmine“ alljärgnevalt:
  1) määruse lisa 1 asendada käesoleva määruse lisaga 1;
  2) määruse lisa 1.2 asendada käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Võru valla arengukava 2020-2030
Lisa 2 Võru valla investeeringud

avalikgif