ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Maamaksumäära kehtestamine
Põltsamaa Vallavolikogu 20.01.2022 määrus number 1; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 5]

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 20.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäär

  (1) Kehtestada Põltsamaa valla haldusterritooriumil ühtne maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada Põltsamaa valla haldusterritooriumil põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 21. detsembri 2017. a määrus nr 12 "Maamaksumäära kehtestamine“.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

avalikgif