ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Räpina Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 13 "Räpina Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Räpina Vallavolikogu 19.01.2022 määrus number 1; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 1]

Räpina Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 13 "Räpina Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 19.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Räpina Vallavolikogu 29.11.2017 määrust nr 13 "Räpina Vallavalitsuse palgajuhend“ paragrahv 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga alam- ja ülemmäära:
  1) teenistujate I palgagrupp Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär kuni 1400 eurot;
  2) teenistujate II palgagrupp 1000 kuni 1900 eurot;
  3) teenistujate III palgagrupp 1200 kuni 2300 eurot.“

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2022.

Peeter Sibul
volikogu esimees

avalikgif