ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Harku Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 20 "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord" muutmine
Harku Vallavolikogu 27.05.2021 määrus number 10; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 27]

Harku Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 20 "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ning § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 20 "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ paragrahvi 10 lõikes 12 asendatakse kuupäev "25.04“ kuupäevaga "31.05“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vytautas Martinonis
volikogu esimees

avalikgif