ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Viljandi Linnavalitsuse 11.01.2021 määruse nr 1 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kava 2021. aastal" muutmine
Viljandi Linnavalitsus 31.05.2021 määrus number 24; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 24]

Viljandi Linnavalitsuse 11.01.2021 määruse nr 1 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kava 2021. aastal“ muutmine

Vastu võetud 31.05.2021 nr 24

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavalitsuse 11.01.2021 määruse nr 1 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kava 2021. aastal“ lisa 1 ja kinnitada see muudetud kujul.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Marko Kotsar
õigusteenistuse juht linnasekretäri ülesannetes

Lisa 1 Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kava 2021

avalikgif