ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Alutaguse Vallavolikogu 28.05.2020 määruse nr 131 "Alutaguse valla supelrandade kasutamise ja hooldamise kord" muutmine
Alutaguse Vallavolikogu 27.05.2021 määrus number 163; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 12]

Alutaguse Vallavolikogu 28.05.2020 määruse nr 131 "Alutaguse valla supelrandade kasutamise ja hooldamise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 163

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 42 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 28.05.2020 määruse nr 131 "Alutaguse valla supelrandade kasutamise ja hooldamise kord“ § 4 lõike 4 punktis 3 asendatakse arv "25“ arvuga "100“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 2021. aasta 1. juunist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

avalikgif