ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Rõuge valla 2020. aasta teine lisaeelarve
Rõuge Vallavolikogu 17.11.2020 määrus number 13; jõustumiskuupäev 22.11.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2020

redaktsioon 22.11.2020 - 31.12.2020 [RT IV, 19.11.2020, 10]

Rõuge valla 2020. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 17.11.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Rõuge valla finantsjuhtimise korra § 13 lg 3 alusel.

§ 1.   Rõuge valla 2020. aasta teine lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1–2.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
volikogu esimees

Lisa Teine lisaeelarve
Lisa Seletuskiri
avalikgif