ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Vinni valla 2020. aasta I lisaeelarve
Vinni Vallavolikogu 18.06.2020 määrus number 14; jõustumiskuupäev 30.06.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2020

redaktsioon 30.06.2020 - 31.12.2020 [RT IV, 27.06.2020, 34]

Vinni valla 2020. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 18.06.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Vinni valla 2020. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Võtta vastu Vinni valla 2020. aasta lisaeelarve:
1) põhitegevustulude suurenemine 436 190 eurot
2) põhitegevuskulude suurenemine 266 400 eurot
3) investeerimistegevuse vähenemine 121 112 eurot
4) finantseerimistegevuse vähenemine 288 000 eurot.

Meelis Maine
Esimees

Lisa Lisaeelarve
avalikgif