ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2020-2022 kinnitamine
Rapla Vallavolikogu 25.06.2020 määrus number 13; jõustumiskuupäev 30.06.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2022

redaktsioon 30.06.2020 - 31.12.2022 [RT IV, 27.06.2020, 33]

Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2020-2022 kinnitamine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2020–2022 kinnitatakse vastavalt lisale.

Tarmo Lukk
volikogu aseesimees

Lisa Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2020–2022
avalikgif