idkaart
Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" muutmine
Haridus- ja teadusminister 19.05.2020 määrus number 17; jõustumiskuupäev 24.05.2020

redaktsioon 24.05.2020 [RT I, 21.05.2020, 15]

Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" muutmine

Vastu võetud 19.05.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" § 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Taotlus esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel avalikustatud elektroonilise keskkonna kaudu:
1) taotluste esimeses voorus hiljemalt 15. maiks 2020. aastal;
2) nende taotlejate osas, kes esimeses voorus toetust ei taotlenud, taotluste teises voorus hiljemalt 29. maiks 2020. aastal.".

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

allgif