ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 "Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord" muutmine
Rahandusminister 24.04.2020 määrus number 15; jõustumiskuupäev 30.06.2020

redaktsioon 30.06.2020 [RT I, 29.04.2020, 2]

Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 "Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 24.04.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse väärtpaberituru seaduse § 108 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 "Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord" lisad 2, 5 ja 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2020. aasta 30. juunil.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 2 Kasumiaruande skeem
Lisa 5 Investeerimisühingu kasumiaruanne
Lisa 6 Investeerimisühingu konsolideeritud kasumiaruanne
avalikgif