ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1787701 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1703, 7. september 2023, milles käsitletakse Trichoderma reesei (CBS 143953) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi ja Trichoderma reesei (CBS 143945) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi preparaadi kodulindude, võõrdepõrsaste, nuumsigade, imetavate emiste ja vähemlevinud sealiikide (võõrdepõrsad, nuumsead ja imetavad emised) söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja loa andmist selle preparaadi kasutamiseks piimapõrsaste ja vähemlevinud sealiikide (piimapõrsad) söödalisandina (loa hoidja: Danisco (UK) Ltd, ärinimega Danisco Animal Nutrition, keda esindab Genencor International B.V.) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 337/2011 ja rakendusmäärus (EL) 2016/997 07.09.2023 28.09.2023 1703 Euroopa Komisjon m
1787702 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1704, 7. september 2023, milles käsitletakse Pediococcus pentosaceus’e (DSM 23376) preparaadi kõikide loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1119/2012 07.09.2023 28.09.2023 1704 Euroopa Komisjon m
1787703 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1705, 7. september 2023, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis’e (CGMCC 13326) abil toodetud riboflaviini preparaadi (B2-vitamiin) kasutamises kõikide loomaliikide söödalisandina 07.09.2023 28.09.2023 1705 Euroopa Komisjon m
1787704 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1706, 7. september 2023, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1201 seoses loendiga taimedest, mis on teadaolevalt vastuvõtlikud Xylella fastidiosa suhtes 07.09.2023 28.09.2023 1706 Euroopa Komisjon m
1787705 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1707, 7. september 2023, milles käsitletakse loa andmist 2-atsetüülfuraani ja 2-pentüülfuraani kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina 07.09.2023 28.09.2023 1707 Euroopa Komisjon m
1787706 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1708, 7. september 2023, milles käsitletakse karbamiidi normaalse vatsatalitlusega mäletsejaliste söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 839/2012 07.09.2023 28.09.2023 1708 Euroopa Komisjon m
1787707 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1709, 7. september 2023, milles käsitletakse loa andmist Lentilactobacillus diolivorans’i (DSM 33625) preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina 07.09.2023 28.09.2023 1709 Euroopa Komisjon m
1787708 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1710, 7. september 2023, milles käsitletakse ammooniumkloriidi preparaadi kõikide mäletsejaliste ning kasside ja koerte söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja loa andmist ammooniumkloriidi preparaadi kasutamiseks emiste söödalisandina (loa hoidja: Latochema Co. Ltd) ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärused (EL) nr 832/2012 ja (EL) 2016/1007 07.09.2023 28.09.2023 1710 Euroopa Komisjon m
1787709 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1711, 7. september 2023, milles käsitletakse Aspergillus oryzae (NRRL 458) käärimissaaduse preparaadi piimalehmade söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 537/2007 (loa hoidja: Biozyme Incorporated) 07.09.2023 28.09.2023 1711 Euroopa Komisjon m
1787710 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1712, 7. september 2023, milles käsitletakse loa andmist päikeseloojangukollase FCF kasutamiseks kasside, koerte, dekoratiivkalade, teratoiduliste dekoratiivlindude ja pisinäriliste söödalisandina 07.09.2023 28.09.2023 1712 Euroopa Komisjon m
1787711 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1713, 7. september 2023, milles käsitletakse loa andmist Trichoderma reesei (ATCC PTA-5588) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi, Bacillus subtilis’e (CBS 148232) abil toodetud proteaasi ja Bacillus licheniformis’e (ATCC SD-6525) abil toodetud α-amülaasi preparaadi kasutamiseks kanabroilerite, noorkanade ja vähem levinud kodulinnuliikide söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd, keda liidus esindab Genencor International B.V.) 07.09.2023 28.09.2023 1713 Euroopa Komisjon m
1787712 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1694, 10. august 2023, millega muudetakse määrusi (EL) nr 321/2013, (EL) nr 1299/2014, (EL) nr 1300/2014, (EL) nr 1301/2014, (EL) nr 1302/2014 ja (EL) nr 1304/2014 ning rakendusmäärust (EL) 2019/777 10.08.2023 28.09.2023 1694 Euroopa Komisjon m
1787713 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1695, 10. august 2023, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi kontrolli ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilist kirjeldust ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/919 10.08.2023 28.09.2023 1695 Euroopa Komisjon m
1787714 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1702, 1. september 2023, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Milas Yağlı Zeytini“ (KPN) 01.09.2023 28.09.2023 1702 Euroopa Komisjon m
1787715 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1693, 10. august 2023, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/773, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust 10.08.2023 28.09.2023 1693 Euroopa Komisjon m
1787716 Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2023/2061, 22. september 2023, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis 22.09.2023 28.09.2023 2061 Euroopa Ülemkogu o

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev28.09.2023