ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1787701 Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 "Maksukohustuslaste registri põhimäärus" muutmine 22.09.2022 27.09.2022 91 VV m
1787702 Kaasava eelarve menetluse korraldamine 2023. aastal 22.09.2022 27.09.2022 6 Tartu Vv m
1787703 Anija valla jäätmekava aastateks 2022-2027 vastuvõtmine 22.09.2022 27.09.2022 15 Anija Vvk m
1787704 Aegviidu Rahvamaja põhimäärus 22.09.2022 27.09.2022 18 Anija Vvk m
1787705 Antsla Vallavalitsuse 11.07.2014 määruse nr 10 "Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vormi kinnitamine" kehtetuks tunnistamine 21.09.2022 27.09.2022 5 Antsla Vv m
1787706 Saarde valla 2022. a I lisaeelarve 21.09.2022 27.09.2022 20 Saarde Vvk m
1787707 Rakvere linna kaasava eelarve menetlus 21.09.2022 27.09.2022 16 Rakvere Lvk m
1787708 Muhu valla kaasava eelarve menetlemise kord 21.09.2022 27.09.2022 16 Muhu Vvk m
1787709 Räpina valla 2022. aasta I lisaeelarve 21.09.2022 27.09.2022 8 Räpina Vvk m
1787710 Võsu Kooli põhimäärus 20.09.2022 27.09.2022 21 Haljala Vvk m
1787711 Haljala Vallavolikogu 18.08.2020 määruse nr 78 "Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" muutmine 20.09.2022 27.09.2022 22 Haljala Vvk m
1787712 Antsla Vallavolikogu 24. mai 2022 määruse nr 8 "Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine" muutmine 20.09.2022 27.09.2022 18 Antsla Vvk m
1787713 Lüganuse Vallavalitsuse määruse muutmine 20.09.2022 27.09.2022 3 Lüganuse Vv m
1787714 Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 2 "Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine" muutmine 20.09.2022 27.09.2022 17 Antsla Vvk m
1787715 Määruse kehtetuks tunnistamine 16.09.2022 27.09.2022 15 Mustvee Vv m
1787716 Kaasava eelarve menetlemise kord 16.09.2022 27.09.2022 10 Vormsi Vvk m
1787717 Pärnu linna 2022. aasta esimene lisaeelarve 15.09.2022 27.09.2022 21 Pärnu Lvk m
1787718 Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine 07.09.2022 27.09.2022 68 Majandus- ja taristusmin m
1787719 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1474, 6. september 2022, millega pikendatakse madala riskiastmega toimeaine lambarasva heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 06.09.2022 27.09.2022 1474 Euroopa Komisjon m
1787720 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1473, 31. august 2022, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Agneau de lait des Pyrénées“ (KGT)) 31.08.2022 27.09.2022 1473 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev27.09.2022