ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1787701 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/815, 23. mai 2022, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga 23.05.2022 26.05.2022 815 Euroopa Komisjon m
1787702 Komisjoni määrus (EL) 2022/813, 20. mai 2022, millega Portugali lipu all sõitvatele rannalähedase püügi laevadele kehtestatakse hariliku tuuni püügi keeld konkreetsetes saarestikes 20.05.2022 26.05.2022 813 Euroopa Komisjon m
1787703 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/814, 20. mai 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine heptamaloksüloglükaani heakskiidu kehtivusaja pikendamisega 20.05.2022 26.05.2022 814 Euroopa Komisjon m
1787704 Riigi tegevusvaru moodustamine 19.05.2022 26.05.2022 156 VV k
1787705 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seadus 01.01.2023 19.05.2022 26.05.2022 RK s
1787706 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/703, 5. mai 2022, milles käsitletakse Bacillus velezensis DSM 15544 preparaadi võõrdepõrsaste söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ning kõnealusele preparaadile loa andmist kasutamiseks söödalisandina kõigi linnuliikide ja -kategooriate puhul ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/897, rakendusmäärust (EL) 2017/2312 ja rakendusmäärust (EL) 2018/1081 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 333/2010, määrus (EL) nr 184/2011 ja rakendusmäärus (EL) 2019/893 (loa hoidja: Asahi Biocycle Co. Ltd., keda liidus esindab Pen & Tec Consulting S.L.U.) 05.05.2022 26.05.2022 703 Euroopa Komisjon m
1787707 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/702, 5. mai 2022, millega lubatakse kasutada üheksavägise tinktuuri teatavate loomaliikide söödalisandina 05.05.2022 26.05.2022 702 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev26.05.2022

avalikgif