ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1507, 22. veebruar 2024, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2023/1114 ning määratakse kindlaks kriteeriumid ja tegurid, mida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, Euroopa Pangandusjärelevalve ja pädevad asutused peavad arvesse võtma seoses oma sekkumisvolitustega 22.02.2024 19.06.2024 1507 Euroopa Komisjon m
17702 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1481, 29. mai 2024, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile Nordkalk QL 0-2 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 29.05.2024 19.06.2024 1481 Euroopa Komisjon m
17703 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1505, 22. veebruar 2024, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2022/2554 ja määratakse kindlaks järelevaatamistasude summa, mida juhtiv järelevaatamisasutus võtab kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatelt, ja nende tasude maksmise viis 22.02.2024 19.06.2024 1505 Euroopa Komisjon m
17704 Komisjoni määrus (EL) 2024/1487, 29. mai 2024, millega määratakse kindlaks andmenõuded taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmiseks ning kehtestatakse tööprogramm turul olevate taimekaitseainete ja sünergistide järkjärguliseks läbivaatamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 29.05.2024 19.06.2024 1487 Euroopa Komisjon m
17705 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1503, 22. veebruar 2024, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2023/1114 ning määratakse kindlaks tasud, mida Euroopa Pangandusjärelevalve võtab oluliste varapõhiste tokenite emitentidelt ja oluliste e-raha tokenite emitentidelt 22.02.2024 19.06.2024 1503 Euroopa Komisjon m
17706 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1491, 29. mai 2024, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile CaO PT02-PT03 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 29.05.2024 19.06.2024 1491 Euroopa Komisjon m
17707 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1478, 29. mai 2024, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile Nordkalk QL 0–0,1 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 29.05.2024 19.06.2024 1478 Euroopa Komisjon m
17708 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1502, 22. veebruar 2024, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2022/2554 ja täpsustatakse kriteeriume, mille alusel määratakse kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad finantssektori ettevõtjate jaoks kriitilise tähtsusega teenuseosutajateks 22.02.2024 19.06.2024 1502 Euroopa Komisjon m
17709 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1482, 29. mai 2024, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile Nordkalk CL 90-Q vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 29.05.2024 19.06.2024 1482 Euroopa Komisjon m
17710 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1504, 22. veebruar 2024, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2023/1114 ning määratakse kindlaks kord, mille kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve kasutab õigust määrata oluliste varapõhiste tokenite emitentidele ja oluliste e-raha tokenite emitentidele trahve või sunniraha 22.02.2024 19.06.2024 1504 Euroopa Komisjon m
17711 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1486, 29. mai 2024, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile CaO PT02 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 29.05.2024 19.06.2024 1486 Euroopa Komisjon m
17712 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1506, 22. veebruar 2024, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2023/1114 ning määratakse kindlaks konkreetsed kriteeriumid varapõhiste tokenite ja e-raha tokenite oluliseks liigitamiseks 22.02.2024 19.06.2024 1506 Euroopa Komisjon m
17713 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2024/1725, 17. juuni 2024, millega rakendatakse määrust (EL) 2015/735, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis 17.06.2024 19.06.2024 1725 Euroopa Nõukogu m
17714 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2024/1709, 17. juuni 2024, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele 17.06.2024 19.06.2024 1709 Euroopa Nõukogu o
17715 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2024/1731, 17. juuni 2024, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/740, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis 17.06.2024 19.06.2024 1731 Euroopa Nõukogu o

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev19.06.2024