ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/253, 6. veebruar 2023, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega 06.02.2023 08.02.2023 253 Euroopa Nõukogu m
17702 Komisjoni määrus (EL) 2023/127, 18. jaanuar 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atsekinotsüüli jääkide piirnormidega 18.01.2023 08.02.2023 127 Euroopa Komisjon m
17703 Komisjoni määrus (EL) 2023/128, 18. jaanuar 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate benalaksüüli, bromoksüniili, klorosulfurooni, epoksikonasooli ja fenamifossi jääkide piirnormidega 18.01.2023 08.02.2023 128 Euroopa Komisjon m
17704 Komisjoni määrus (EL) 2023/129, 18. jaanuar 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate asoksüstrobiini, prosulfokarbi, sedaksaani ja valifenalaadi jääkide piirnormidega 18.01.2023 08.02.2023 129 Euroopa Komisjon m
17705 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/126, 21. oktoober 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks tarbimise valdkonna muutujate arvu ja nimetused 21.10.2022 08.02.2023 126 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev08.02.2023