ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1657, 26. september 2022, vabatahtliku kava „Sustainable Biomass Program“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel 26.09.2022 28.09.2022 1657 Euroopa Komisjon o
17702 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1480, 7. september 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 2-fenüülfenooli (sealhulgas selle soolad, näiteks naatriumsool), 8-hüdroksükinoliini, amidosulfurooni, bensulfurooni, bifenoksi, kloormekvaadi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, dimetakloori, esfenvaleraadi, etofeenproksi, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fenpürasamiini, fludioksoniili, flufenatseedi, flumetraliini, fostiasaadi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, parafiinõli, penkonasooli, pikloraami, proheksadiooni, propakvisafopi, prosulfokarbi, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi, naatrium-p-nitrofenolaadi, väävli, tebufenpüraadi, tetrakonasooli, triallaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega 07.09.2022 28.09.2022 1480 Euroopa Komisjon m
17703 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1484, 7. september 2022, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides DDA-karbonaadi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 07.09.2022 28.09.2022 1484 Euroopa Komisjon o
17704 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1485, 7. september 2022, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides 3-jodo-2-propünüül-butüülkarbamaadi (IPBC) kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 07.09.2022 28.09.2022 1485 Euroopa Komisjon o
17705 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1486, 7. september 2022, millega lükatakse edasi tooteliiki 12 kuuluvates biotsiidides akroleiini kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 07.09.2022 28.09.2022 1486 Euroopa Komisjon o
17706 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1487, 7. september 2022, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides etofeenproksi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 07.09.2022 28.09.2022 1487 Euroopa Komisjon o
17707 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1488, 7. september 2022, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides tsükloheksüülhüdroksüdiaseen-1-oksiidi kaaliumisoola (K-HDO) kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 07.09.2022 28.09.2022 1488 Euroopa Komisjon o
17708 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1489, 7. september 2022, millega lükatakse edasi tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides spinosaadi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 07.09.2022 28.09.2022 1489 Euroopa Komisjon o

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev28.09.2022