ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1162, 5. juuli 2022, millega kehtestatakse pärast uurimiste taasalustamist registreerimisnõue Hiina Rahvavabariigist pärit elektrijalgrataste impordi suhtes, et rakendada 27. aprilli 2022. aasta otsuseid kohtuasjades T-242/19 ja T-243/19, mis käsitlevad rakendusmäärust (EL) 2019/73 ja rakendusmäärust (EL) 2019/72 05.07.2022 07.07.2022 1162 Euroopa Komisjon m
17702 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/937, 16. juuni 2022, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/563/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga metslindudel ühenduses 16.06.2022 07.07.2022 937 Euroopa Komisjon o
17703 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/933, 13. juuni 2022, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris 13.06.2022 07.07.2022 933 Euroopa Komisjon m
17704 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/932, 9. juuni 2022, toidus esinevate saasteainete ametliku kontrolli tegemise ühtse praktilise korra, mitmeaastaste riiklike kontrollikavade konkreetse täiendava sisu ja nende kavade koostamise täiendava erikorra kohta 09.06.2022 07.07.2022 932 Euroopa Komisjon m
17705 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/931, 23. märts 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625, sätestades ametliku kontrolli normid seoses toidus esinevate saasteainetega 23.03.2022 07.07.2022 931 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev07.07.2022

avalikgif