ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2070, 25. november 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid ( 1 ) 25.11.2021 27.11.2021 2070 Euroopa Komisjon m
17702 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2070, 25. november 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid ( 1 ) 25.11.2021 27.11.2021 2070 Euroopa Komisjon m
17703 Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus" muutmine 22.11.2021 27.11.2021 61 Maaelumin m
17704 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus piima- ja sealihatootjale 01.01.2023 22.11.2021 27.11.2021 63 Maaelumin m
17705 Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2022. aastaks 17.11.2021 27.11.2021 5 Mustvee Vv m
17706 Nõukogu määrus (EL) 2021/2061, 11. november 2021, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu (2021–2026) rakendusamise protokolli alusel 11.11.2021 27.11.2021 2061 Euroopa Nõukogu m
17707 Nõukogu määrus (EL) 2021/2061, 11. november 2021, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu (2021–2026) rakendusamise protokolli alusel 11.11.2021 27.11.2021 2061 Euroopa Nõukogu m
17708 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2063, 25. august 2021, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2015, millega täpsustatakse läänepiirkonna vetes teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 25.08.2021 27.11.2021 2063 Euroopa Komisjon m
17709 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2063, 25. august 2021, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2015, millega täpsustatakse läänepiirkonna vetes teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 25.08.2021 27.11.2021 2063 Euroopa Komisjon m
17710 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2064, 25. august 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1380/2013 seoses lossimiskohustusest tehtava vähese tähtsusega erandi kehtestamisega teatavate põhjalähedaste liikide püügi puhul Aadria meres ja Vahemere kaguosas 25.08.2021 27.11.2021 2064 Euroopa Komisjon m
17711 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2064, 25. august 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1380/2013 seoses lossimiskohustusest tehtava vähese tähtsusega erandi kehtestamisega teatavate põhjalähedaste liikide püügi puhul Aadria meres ja Vahemere kaguosas 25.08.2021 27.11.2021 2064 Euroopa Komisjon m
17712 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2065, 25. august 2021, millega kehtestatakse tagasiheitekava hariliku kammelja püügi puhul Mustal merel 25.08.2021 27.11.2021 2065 Euroopa Komisjon m
17713 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2065, 25. august 2021, millega kehtestatakse tagasiheitekava hariliku kammelja püügi puhul Mustal merel 25.08.2021 27.11.2021 2065 Euroopa Komisjon m
17714 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2066, 25. august 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1022 seoses teatavate Vahemere lääneosa põhjalähedaste kalavarude suhtes kohaldatava lossimiskohustuse rakendamise üksikasjadega ajavahemikul 2022–2024 25.08.2021 27.11.2021 2066 Euroopa Komisjon m
17715 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2066, 25. august 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1022 seoses teatavate Vahemere lääneosa põhjalähedaste kalavarude suhtes kohaldatava lossimiskohustuse rakendamise üksikasjadega ajavahemikul 2022–2024 25.08.2021 27.11.2021 2066 Euroopa Komisjon m
17716 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2062, 23. august 2021, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2014, millega täpsustatakse Põhjamerel teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 23.08.2021 27.11.2021 2062 Euroopa Komisjon m
17717 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2062, 23. august 2021, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2014, millega täpsustatakse Põhjamerel teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 23.08.2021 27.11.2021 2062 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev27.11.2021

avalikgif