ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1850, 21. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 21.10.2021 23.10.2021 1850 Euroopa Komisjon m
17702 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1850, 21. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 ) 21.10.2021 23.10.2021 1850 Euroopa Komisjon m
17703 Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri 13.10.2021 23.10.2021 32 Tallinna Lv m
17704 Tallinna Linnavalitsuse 15. augusti 2015 määruse nr 25 "Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus" muutmine 13.10.2021 23.10.2021 33 Tallinna Lv m
17705 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine 13.10.2021 23.10.2021 34 Tallinna Lv m
17706 Rae Vallavalitsuse 9. augusti 2018 määruse nr 17 "Järveküla Lasteaia põhimäärus" muutmine 13.10.2021 23.10.2021 15 Rae Vv m
17707 Luunja Vallavalitsuse 15.05.2009 määruse nr 152 "Kohanimede määramine" osaline kehtetuks tunnistamine 13.10.2021 23.10.2021 6 Luunja Vv m
17708 Koduteenuse osutamise tingimused ja kord 13.10.2021 23.10.2021 116 Võru Vvk m
17709 Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 61 "Võru vallavara valitsemise kord" muutmine 13.10.2021 23.10.2021 117 Võru Vvk m
17710 Järvakandi Klaasimuuseumi arengukava aastateks 2021-2025 13.10.2021 23.10.2021 108 Kehtna Vvk m
17711 Tõrva Vallavolikogu 17. novembri 2020. a määruse nr 14 "Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine" muutmine 12.10.2021 23.10.2021 9 Tõrva Vvk m
17712 Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon 12.10.2021 23.10.2021 123 Märjamaa Vvk m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev23.10.2021

avalikgif