ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
4426 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1165, 6. august 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/353, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit terasrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks Euroopa Komisjon m 1165 06.08.2020 08.08.2020
4427 Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 31 03.08.2020 08.08.2020
4428 Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted Majandus- ja taristusmin m 46 03.08.2020 08.08.2020
4429 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus Maaelumin m 56 31.07.2020 08.08.2020
4430 Maaeluministri määruste muutmine Maaelumin m 55 30.07.2020 08.08.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev08.08.2020

avalikgif