ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1540, 22. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1793 Indiast pärit seesamiseemnete osas  Euroopa Komisjon m 1540 22.10.2020 26.10.2020
2 Lüganuse valla 2020. aasta noorte omaalgatusprojekti konkursi juhend Lüganuse Vv m 2 21.10.2020 26.10.2020
3 Tartu Lasteaed Rukkilill arengukava aastateks 2021 - 2026 Tartu Lv m 51 20.10.2020 26.10.2020
4 Märjamaa valla 2020. aasta eelarve III lisaeelarve Märjamaa Vvk m 105 20.10.2020 26.10.2020
5 Veriora Kultuuri põhimäärus Räpina Vvk m 18 20.10.2020 26.10.2020
6 Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord Nõo Vv m 8 19.10.2020 26.10.2020
7 Pärnu linna 2020. aasta esimene lisaeelarve Pärnu Lvk m 14 15.10.2020 26.10.2020
8 Pärnu linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord Pärnu Lvk m 15 15.10.2020 26.10.2020
9 Koerte ja kasside pidamise eeskiri Pärnu Lvk m 16 15.10.2020 26.10.2020
10 Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 "Sporditegevuse toetamise kord" muutmine Pärnu Lvk m 19 15.10.2020 26.10.2020
11 Pärnu Linnavolikogu 6. septembri 2018 määruse nr 37 "Sotsiaaltoetuste kord" muutmine Pärnu Lvk m 20 15.10.2020 26.10.2020
12 Munitsipaalasutuse Emko põhimäärus Hiiumaa Vvk m 108 15.10.2020 26.10.2020
13 Hiiumaa Vallavolikogu 12.09.2019 määruse nr 68 "Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine Hiiumaa Vvk m 109 15.10.2020 26.10.2020
14 Paide Linnavolikogu määrus "Sihtkapitali "Õpihimuline Noor" kasutamise kord" Paide Lvk m 10 15.10.2020 26.10.2020
15 Võru vallavolikogu 16.01.2019 määruse nr 55 "Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord" muutmine Võru Vvk m 100 14.10.2020 26.10.2020
16 Setomaa Vallavalitsuse 12.12.2019 määruse nr 10 "Setomaa Kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri" muutmine Setomaa Vv m 6 14.10.2020 26.10.2020
17 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1395, 5. oktoober 2020, millega pikendatakse luba kasutada Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 broilerite söödalisandina ja antakse luba selle kasutamiseks munakanade puhul ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1292/2008 (loa hoidja: Evonik Nutrition & Care GmbH)  Euroopa Komisjon m 1395 05.10.2020 26.10.2020
18 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1396, 5. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist geraniooli, tsitraali, 3,7,11-trimetüüldodeka-2,6,10-trieen-1-ooli, (Z)-nerooli, geranüülatsetaadi, geranüülbutüraadi, geranüülformiaadi, geranüülpropionaadi, nerüülpropionaadi, nerüülformiaadi, nerüülatsetaadi, nerüülisobutüraadi, geranüülisobutüraadi ja prenüülatsetaadi kasutamiseks söödalisandina kõikide loomade puhul peale mereloomade  Euroopa Komisjon m 1396 05.10.2020 26.10.2020
19 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1397, 5. oktoober 2020, millega pikendatakse luba kasutada Escherichia coli FERM ABP-10641 abil toodetud L-isoleutsiini kõikide loomaliikide söödalisandina ja laiendatakse selle ulatust, antakse luba Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 abil toodetud L-isoleutsiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 348/2010  Euroopa Komisjon m 1397 05.10.2020 26.10.2020
20 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1398, 5. oktoober 2020, millega pikendatakse luba kasutada Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 preparaati hobuste söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 886/2009 (loa hoidja: All-Technology Ireland Ltd.)  Euroopa Komisjon m 1398 05.10.2020 26.10.2020
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1399, 5. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist butüülhüdroksüanisooli kasutamiseks söödalisandina kõikide loomade puhul peale kasside  Euroopa Komisjon m 1399 05.10.2020 26.10.2020
22 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1400, 5. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist β-apo-8'-karoteenhappe etüülestri kasutamiseks broilerite, munakanade ning vähemtähtsate kodulinnuliikide nuum- ja munalindude söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1400 05.10.2020 26.10.2020
23 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1393, 29. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Pebre bord de Mallorca" / "Pimentón de Mallorca" (KPN) Euroopa Komisjon m 1393 29.09.2020 26.10.2020
24 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1394, 29. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Varaždinski klipič" (KGT) Euroopa Komisjon m 1394 29.09.2020 26.10.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev26.10.2020

avalikgif