ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/569, 7. veebruar 2024, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse tootespetsifikaadis (Cecina de León (KGT)) 07.02.2024 05.03.2024 569 Euroopa Komisjon m
2 Haapsalu Linnavolikogu 25.01.2019 määruse nr 33 "Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine 23.02.2024 05.03.2024 35 Haapsalu Lvk m
3 Rapla valla teehoiu investeeringute kava 2024-2027 01.01.2028 26.02.2024 05.03.2024 2 Rapla Vvk m
4 Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2020 määruse nr 18 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine 26.02.2024 05.03.2024 3 Rapla Vvk m
5 Hagudi Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 26.02.2024 05.03.2024 2 Rapla Vv m
6 Rae Vallavalitsuse 23.08.2022 määruse nr 17 "Väärteomenetluses Rae Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine" kehtetuks tunnistamine 20.02.2024 05.03.2024 6 Rae Vv m
7 Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja keskkonnaameti põhimäärus 20.02.2024 05.03.2024 7 Rae Vv m
8 Kastre valla 2024. aasta eelarve 01.01.2025 13.02.2024 05.03.2024 49 Kastre Vvk m
9 Rõuge valla 2024. aasta eelarve 01.01.2025 27.02.2024 05.03.2024 1 Rõuge Vvk m
10 Mustvee valla 2024. aasta eelarve 01.01.2025 28.02.2024 05.03.2024 4 Mustvee Vvk m
11 Elektrienergia tootmise tasu määra kehtestamine 29.02.2024 05.03.2024 29 Viru-Nigula Vvk m
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/738, 1. märts 2024, millega tühistatakse kõigi eksportivate tootjate kohustuse heakskiit, muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/607 ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2015/87, millega kiidetakse heaks Hiina Rahvavabariigist pärit sidrunhappe importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega seoses pakutud kohustused 01.03.2024 05.03.2024 738 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev05.03.2024