ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Nõukogu otsus (Euratom) 2023/225, 30. jaanuar 2023, ettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ühisettevõtte staatuse pikendamise kohta 30.01.2023 03.02.2023 225 Euroopa Nõukogu o
2 Nõukogu otsus (Euratom) 2023/226, 30. jaanuar 2023, ühisettevõttele Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH antud eeliste pikendamise kohta 30.01.2023 03.02.2023 226 Euroopa Nõukogu o
3 Maaeluministri määruste muutmine Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi nime muutmise tõttu 27.01.2023 03.02.2023 7 Maaelumin m
4 Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 "Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord" muutmine 26.01.2023 03.02.2023 6 VV m
5 Harku valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine 26.01.2023 03.02.2023 1 Harku Vvk m
6 Anija valla 2023. aasta eelarve kinnitamine 26.01.2023 03.02.2023 26 Anija Vvk m
7 Viljandi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine 26.01.2023 03.02.2023 31 Viljandi Vvk m
8 Lüganuse valla 2023. a eelarve vastuvõtmine 26.01.2023 03.02.2023 32 Lüganuse Vvk m
9 Kihnu valla jäätmekava aastateks 2023-2027 26.01.2023 03.02.2023 2 Kihnu Vvk m
10 Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2023. eelarveaastaks 26.01.2023 03.02.2023 3 Haapsalu Lv m
11 Lüganuse valla 2022.a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste ja 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine 26.01.2023 03.02.2023 33 Lüganuse Vvk m
12 Kultuuri- ja spordiüritustele toetuse andmise kord 26.01.2023 03.02.2023 3 Narva Lvk m
13 Vinni valla 2023. aasta eelarve 26.01.2023 03.02.2023 1 Vinni Vvk m
14 Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise korra muutmine 25.01.2023 03.02.2023 25 Kastre Vvk m
15 Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 45 "Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise korra" osaline muutmine 25.01.2023 03.02.2023 26 Kastre Vvk m
16 Rakvere linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine 25.01.2023 03.02.2023 1 Rakvere Lvk m
17 Räpina valla 2023. aasta eelarve 25.01.2023 03.02.2023 2 Räpina Vvk m
18 Kastre valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord 25.01.2023 03.02.2023 23 Kastre Vvk m
19 Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" muutmine 24.01.2023 03.02.2023 3 Rahandusmin m
20 Mulgi Vallavalitsuse 25.10.2018 määruse nr 9 "Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine" muutmine 24.01.2023 03.02.2023 2 Mulgi Vv m
21 Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis 24.01.2023 03.02.2023 19 Rae Vvk m
22 Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite jagamise kord 23.01.2023 03.02.2023 2 Pärnu Lv m
23 Tündre looduskaitseala kaitse-eeskiri 20.01.2023 03.02.2023 4 VV m
24 Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri 20.01.2023 03.02.2023 5 VV m
25 Kohila valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine 2023. aastaks 18.01.2023 03.02.2023 4 Kohila Vv m
26 Kohila Lasteaia Sipsik arengukava kinnitamine 11.01.2023 03.02.2023 2 Kohila Vv m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev03.02.2023