ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/1094, 5. juuni 2023, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega 05.06.2023 07.06.2023 1094 Euroopa Nõukogu o

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev07.06.2023