ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1781, 25. november 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses püügivõimsuse vähendamisega Läänemeres ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa, Läänemere lääneosa tursa ja Läänemere lääneosa räime püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega Euroopa Parlament m 1781 25.11.2020 01.12.2020
2 Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal Keskkonnamin m 55 23.11.2020 01.12.2020
3 Kohanimenõukogu põhimäärus Riigihalduse min m 43 22.11.2020 01.12.2020
4 Rahandusministri 27. augusti 2013. a määruse nr 32 "Statistikaameti põhimäärus" muutmine Rahandusmin m 41 19.11.2020 01.12.2020
5 "Nõo Vallavolikogu töökorra" muutmine Nõo Vvk m 51 19.11.2020 01.12.2020
6 Komisjoni määrus (EL) 2020/1666, 10. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et lisada I lisasse uus EÜ väetiseliik  Euroopa Komisjon m 1666 10.11.2020 01.12.2020
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1668, 10. november 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/515 (mis käsitleb teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikust tunnustamist) kohaldamisel kasutatava info- ja teavitussüsteemi üksikasjad ja funktsioonid  Euroopa Komisjon m 1668 10.11.2020 01.12.2020
8 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1669, 10. november 2020, katseprojekti kohta, mille eesmärk on rakendada siseturu infosüsteemi kaudu teatavaid halduskoostöö sätteid, mis sisalduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1807, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku  Euroopa Komisjon o 1669 10.11.2020 01.12.2020
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1665, 4. november 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus garanteeritud traditsiooniliste toodete registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Dwójniak staropolski tradycyjny" (GTT)] Euroopa Komisjon m 1665 04.11.2020 01.12.2020
10 Kohanimeseaduse muutmise seadus RK s 29.10.2020 01.12.2020
11 Sotsiaaltransporditeenuse määramise ja osutamise kord Viljandi Vvk m 119 28.10.2020 01.12.2020
12 Avalikult kasutatava tee sulgemise kord Rakvere Lv m 5 12.10.2020 01.12.2020
13 Kuusalu Vallavolikogu 18.03.2004 määruse nr 8 "Kuusalu Eakate Kodu põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Kuusalu Vvk m 10 07.10.2020 01.12.2020
14 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seadus RK s 30.09.2020 01.12.2020
15 Ametlikele dokumentidele juurdepääsu Euroopa Nõukogu konventsioon konv 18.06.2009 01.12.2020
16 Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni ja selle juurde kuuluva eesõiguste ja puutumatuse protokolli konsolideeritud tekst VV vl 11.10.1973 01.12.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev01.12.2020

avalikgif