ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks 11.05.2021 15.05.2021 17 Kultuurimin m
2 Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide toetamise määrus 11.05.2021 15.05.2021 16 Kultuurimin m
3 COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele 11.05.2021 15.05.2021 21 Keskkonnamin m
4 Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 "Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri" muutmine 06.05.2021 15.05.2021 44 VV m
5 Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine 06.05.2021 15.05.2021 10 Tallinna Lvk m
6 Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord 30.04.2021 15.05.2021 130 Valga Vvk m
7 Hargla Kooli arengukava 2021−2026 30.04.2021 15.05.2021 127 Valga Vvk m
8 Tsirguliina Kooli arengukava 2021−2025 30.04.2021 15.05.2021 128 Valga Vvk m
9 Määruste kehtetuks tunnistamine 29.04.2021 15.05.2021 10 Saaremaa Vvk m
10 Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 kinnitamine 29.04.2021 15.05.2021 3 Häädemeeste Vvk m
11 Rõuge Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 39 "Võru maakonna arengustrateegia 2019- 2035+" muutmine 27.04.2021 15.05.2021 6 Rõuge Vvk m
12 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 21.04.2021 15.05.2021 RK s

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev15.05.2021

avalikgif