ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1431, 1. september 2021, millega antakse luba kasutada Trichoderma reesei (DSM 32338) abil toodetud muramidaasi võõrdepõrsaste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd., keda liidus esindab DSM Nutritional Products sp. z o.o.) ( 1 ) 01.09.2021 22.09.2021 1431 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1431, 1. september 2021, millega antakse luba kasutada Trichoderma reesei (DSM 32338) abil toodetud muramidaasi võõrdepõrsaste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd., keda liidus esindab DSM Nutritional Products sp. z o.o.) ( 1 ) 01.09.2021 22.09.2021 1431 Euroopa Komisjon m
3 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1429, 31. mai 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/956 seoses uusi raskeveokeid käsitlevate andmetega, mida liikmesriigid peavad seirama ja esitama ( 1 ) 31.05.2021 22.09.2021 1429 Euroopa Komisjon m
4 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1429, 31. mai 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/956 seoses uusi raskeveokeid käsitlevate andmetega, mida liikmesriigid peavad seirama ja esitama ( 1 ) 31.05.2021 22.09.2021 1429 Euroopa Komisjon m
5 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1430, 31. mai 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/956, määrates kindlaks andmed, mille liikmesriigid peavad esitama uute raskeveokite CO2 heite ja kütusekulu kontrollimiseks ( 1 ) 31.05.2021 22.09.2021 1430 Euroopa Komisjon m
6 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1430, 31. mai 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/956, määrates kindlaks andmed, mille liikmesriigid peavad esitama uute raskeveokite CO2 heite ja kütusekulu kontrollimiseks ( 1 ) 31.05.2021 22.09.2021 1430 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev22.09.2021

avalikgif