idkaart
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele Keskkonnamin m 30 28.05.2020 01.06.2020
2 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks Kultuurimin m 14 28.05.2020 01.06.2020
3 Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 "Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus" muutmine Maaelumin m 33 28.05.2020 01.06.2020
4 Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" muutmine Maaelumin m 34 28.05.2020 01.06.2020
5 Eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetuste taotlemise, eraldamise ja kasutamise tingimused ja kord usulistele ühendustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele Rahvastikumin m 18 27.05.2020 01.06.2020
6 COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord Majandus- ja taristusmin m 28 27.05.2020 31.05.2020
7 Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruse nr 71 "Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" muutmine Keskkonnamin m 29 26.05.2020 30.05.2020
8 Sotsiaalministri 11. oktoobri 2005. a määruse nr 105 "Ravimiameti põhimäärus" muutmine Sotsiaalmin m 27 26.05.2020 01.06.2020
9 Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 "Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused" muutmine Sotsiaalmin m 28 26.05.2020 01.06.2020
10 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuni 2008. a määruse nr 46 "Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 27 26.05.2020 01.06.2020
11 Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord Kultuurimin m 13 25.05.2020 29.05.2020
12 Keskkonnaministri 5. novembri 2017. a määruse nr 44 "Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid" muutmine Keskkonnamin m 28 21.05.2020 29.05.2020
13 Keskkonnaministri 10. mai 2016. a määruse nr 12 "Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta" lisa muutmine Keskkonnamin m 27 21.05.2020 29.05.2020
14 Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks veeseaduse § 144 lõike 1 tähenduses Keskkonnamin m 25 21.05.2020 29.05.2020
15 Maksustatava lasti kohta andmete esitamise kord ja aruande vorm Keskkonnamin m 26 21.05.2020 25.05.2020
16 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus Rahandusmin m 23 21.05.2020 25.05.2020
17 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 "Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord" muutmine ja haridus- ja teadusministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 71 "Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega" kehtetuks tunnistamine Haridus- ja teadusmin m 18 21.05.2020 25.05.2020
18 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi perioodiliste ajakirjandusväljaannete tellijatele edastamise toetamiseks Kultuurimin m 12 20.05.2020 24.05.2020
19 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 26 20.05.2020 25.05.2020
20 Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" muutmine Haridus- ja teadusmin m 17 19.05.2020 24.05.2020
21 Mootorsõiduki ja selle juhtimisega seonduvate määruste muutmine seoses Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorraga Majandus- ja taristusmin m 25 19.05.2020 25.05.2020
22 Peaministri eriolukorra juhina antud korralduste kehtetuks tunnistamine Peaminister k 89 16.05.2020 18.05.2020
23 Riigihalduse ministri määruste muutmine Riigihalduse min m 22 16.05.2020 23.05.2020
24 COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse min m 19 15.05.2020 19.05.2020
25 Noored Setomaale programm Riigihalduse min m 20 15.05.2020 19.05.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppMinistrid

allgif