idkaart
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine ja karantiini kehtestamine riigipiiri ületamisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 189 28.05.2020 01.06.2020
2 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 190 28.05.2020 28.05.2020
3 Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamine VV k 183 28.05.2020 28.05.2020
4 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 184 28.05.2020 28.05.2020
5 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 185 28.05.2020 28.05.2020
6 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 186 28.05.2020 01.01.2021
7 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 187 28.05.2020 28.05.2020
8 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate eelnevatel kalendriaastatel kogunenud kasutamata vahendite täiendav määr 2020. aastal VV m 40 28.05.2020 01.06.2020
9 Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 "Tööhõiveprogramm 2017-2020" muutmine VV m 39 28.05.2020 02.06.2020
10 Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määruse nr 108 "Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused" muutmine VV m 41 28.05.2020 02.06.2020
11 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 171 "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00" muutmine VV k 180 21.05.2020 21.05.2020
12 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine ja karantiini kehtestamine riigipiiri ületamisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 181 21.05.2020 21.05.2020
13 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 182 21.05.2020 21.05.2020
14 "Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkuleppe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta" muutmise protokolli eelnõu heakskiitmine VV k 177 21.05.2020 21.05.2020
15 Keskkonnamõju hindamata jätmine Eesti Vabariigi idapiiri maismaaosa taristu ehitamiseks VV k 173 21.05.2020 21.05.2020
16 Eesti lipu heiskamine 15. juunil 2020. a VV k 178 21.05.2020 21.05.2020
17 Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 179 21.05.2020 21.05.2020
18 Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 301 "Raadioside piiramise kord" muutmine VV m 37 21.05.2020 29.05.2020
19 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate eelnevatel kalendriaastatel kogunenud kasutamata vahendite määr 2020. aastal VV m 38 21.05.2020 25.05.2020
20 Eriolukorra väljakuulutamise ja rakendamisega seotud Vabariigi Valitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine VV k 168 16.05.2020 18.05.2020
21 Riigipiiri ületamise ajutine piiramine ja karantiini kehtestamine riigipiiri ületamisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks VV k 169 16.05.2020 18.05.2020
22 Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele VV k 170 16.05.2020 18.05.2020
23 Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 VV k 171 16.05.2020 18.05.2020
24 COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud VV k 172 16.05.2020 18.05.2020
25 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) vahelise Eesti Vabariigi ECMWF-i asutamise konventsiooniga ühinemist ning sellega seotud tingimusi käsitleva kokkuleppe eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 161 14.05.2020 22.05.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppValitsus

allgif