idkaart
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus RK s 20.05.2020 12.06.2020
2 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus RK s 20.05.2020 12.06.2020
3 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelisele Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seadus RK s 20.05.2020 12.06.2020
4 Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse RK o 19.05.2020 19.05.2020
5 Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine RK o 19.05.2020 27.05.2020
6 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 49 19.05.2020 19.05.2020
7 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus RK s 18.05.2020 24.05.2020
8 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) RK s 18.05.2020 24.05.2020
9 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus RK s 13.05.2020 05.06.2020
10 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 13.05.2020 18.05.2020
11 Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine RK o 12.05.2020 12.05.2020
12 Elektroonilise side seaduse muutmise seadus RK s 12.05.2020 30.05.2020
13 Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus RK s 12.05.2020 01.06.2020
14 Maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seadus RK s 06.05.2020 29.05.2020
15 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus RK s 04.05.2020 25.05.2020
16 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seadus RK s 04.05.2020 25.05.2020
17 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus RK s 04.05.2020 20.05.2020
18 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seadus RK s 22.04.2020 16.05.2020
19 Põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 41 21.04.2020 21.04.2020
20 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) RK s 20.04.2020 07.05.2020
21 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) RK s 15.04.2020 22.04.2020
22 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadus RK s 15.04.2020 22.04.2020
23 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus RK s 08.04.2020 10.04.2020
24 Eesti Panga seaduse muutmise seadus RK s 02.04.2020 02.05.2020
25 Põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 31 18.03.2020 18.03.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppRiigikogu

allgif