ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 18.06.2020 01.07.2020
2 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus RK s 18.06.2020 13.07.2020
3 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus RK s 18.06.2020 01.09.2020
4 Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel RK o 17.06.2020 17.06.2020
5 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
6 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
7 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
8 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
9 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 14.07.2020
10 Riigipiiri seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.08.2020
11 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
12 Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 18.07.2020
13 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 30.07.2020
14 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
15 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) RK s 17.06.2020 01.01.2021
16 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
17 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) RK s 17.06.2020 20.07.2020
18 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
19 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
20 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
21 Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine RK o 15.06.2020 15.06.2020
22 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus RK s 15.06.2020 01.07.2020
23 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus RK s 10.06.2020 30.06.2020
24 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 10.06.2020 01.01.2021
25 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus RK s 09.06.2020 01.07.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppRiigikogu

avalikgif